פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales Department

All Sales Related Tickets

 General and Account

General and Account Related Queries .

 Abuse Department

Reportany form of abuse activity

 Server management

Windows/Linux Server management